logoFarmasi2
Sunday, 19 September 2021
11 Safar 1443

Discipline of Basic Health Sciences

DR.CHE KU DAHLAN          

DR. CHE KU DAHLAN BIN CHE KU DAUD

BSc  : Biological Sciences (Universiti Malaysia Terengganu)

MSc  : Pharmacology and Toxicology (Universiti Putra Malaysia)


PhD  : Immunopharmacology (Universiti Putra Malaysia)